Filipika proti redukcionizmu – Pavel Hollander

4,00

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 218 - 4YS Kategórie: Značka:

Popis

O knihe:
V spoločenských vedách sme svedkami prístupu založeného na redukcionizme, na viere v možnosť vyhnúť sa namáhavému a zložitému pohybu v myšlienkových póloch, v možnosť dospieť v sociálnych teóriách k fundamentálnym vysvetleniam založeným na jedinom východisku, na jedinom princípe. Autorovým cieľom je polemizovať s týmto úsilím. Polemizovať s ním na pozadí úvah o spravodlivosti, vzťahu spravodlivosti a slobody, napätia medzi racionálnou stavbou demokratickej ústavnosti a nevyhnutnosťou jej metafyzického korektívu, humovskou a tritstotelovsko-tomistickou väzbou medzi svetom, aký je a aký (normatívne) byť má, a konečne úvah o princípe proporcionality, v právnom myslení metodologicky zrkadliacim ontologickú pluralitu (neredukovateľnosť) právnych princípov.

Odmietnutie redukcionizmu má za následok len ťažkosti: nutnosť žiť a čeliť výzvam vyvažovaním v kolízii stojacich hodnôt, nutnosť neustále hľadať a nachádzať mieru vecí. Je spojené s hľadaním harmónie vo vyvažovaní, a nie s hľadaním stability v dominancii.

Ďalšie informácie

Vady

Bez vád