Fyzika – I. Šantavý

3,00

1 na sklade

Katalógové číslo: 8166-5N Kategórie: Značka:

Popis

Příručka je určena studentům středních škol – uchazečům o studium na těch
fakultách vysokých škol, na nichž se předpokládá znalost středoškolské
fyziky. Užitečná je i pro studenty 1. ročníků vysokých škol. Umožní jim
zopakovat a doplnit si znalosti středoškolské látky. Je koncipována tak, aby vedla
čtenáře ke skutečnému osvojení si látky a k poznání, že fyzika není jen školský předmět, nýbrž především mohutný
nástroj k poznávání hlavních zákonitostí dějů, s nimiž se setkáváme denně a z nichž mnohé budou předmětem čtenářova
dalšího studia. Těžištěm textu jsou řešené i neřešené příklady. Tvoří větší část každé
kapitoly. Jsou koncipovány tak, aby co do obsahu a formy důsledně
respektovaly to, že řešení vědomě formulovaných konkrétních úkolů není jen
opakování a užívání získaných poznatků, nýbrž přímo součást studia vedoucí
k opravdovému pochopení pojmu, podstaty a smyslu studovaných zákonitostí.

Ďalšie informácie

Vady

Obité rohy