Grafológia – Jozef Mistrík

4,00

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 9403-1S Kategórie: Značka:

Popis

Grafológia v modernej spoločnosti už dávno plní svoju dôležitú a nezastupiteľnú úlohu (napr. v kriminalistike, forenznom písmoznalectve, textovej kritike a pod.), a predsa predstavy širšej verejnosti o nej naďalej zostávajú spojené skôr s jej detským vekom, keď sa jej pripisovala akási záhadná schopnosť zasvätených vyčítať z písma ako z ruky osudy a tajomstvá pisateľa. Pravdaže, táto skutočnosť grafológiu v očiach nezainteresovaných často dehonestovala až na úroveň šarlatánstva, a preto možno len privítať dielo Jozefa Mistríka predstavujúce modernú grafológiu širšej čitateľskej verejnosti ako vednú disciplínu, ktorá síce nie je všemocná, ale určite oveľa užitočnejšia v mnohých vedných odboroch, ako aj v bežnej praxi, než si to často myslíme.

Vzhľadom na to, že táto Grafológia je určená širokému čitateľskému okruhu, jej autor sa usiloval ozrejmiť predovšetkým základy modernej grafológie, jej

metódy a možnosti. Cieľom knihy je teda nielen upozorniť na signály, ktoré v sebe skrývajú písomné jazykové prejavy, ale aj poučiť o tom, ako na základe týchto signálov usudzovať na autorstvo textu, resp. na vlastnosti autora textu.

Hoci Jozef Mistrík je známy predovšetkým ako jazykovedec, k analýze grafických prejavov človeka sa nedostal len cestou skúmania jazykovo-štylistických vlastností textov, kde rozhodujúcu úlohu ako štylistický moment hrá aj formálna stránka písomného prejavu, ale aj ako bývalý súdny znalec písma, a tak ani v tomto svojom diele nepristupuje ku grafológii len z jazykovedného hľadiska, ale v patričnej miere prihliada i na poznatky modernej psychológie, medicíny, pedagogiky a kriminalistiky.

Organickou súčasťou knihy sú aj inštruktívne ukážky grafologickej analýzy typických konkrétnych textov

Ďalšie informácie

Vady

Natrhnutý obal, ošúchaná zadná strana