Ivanhoe – Walter Scott

3,00

1 na sklade

Katalógové číslo: 9148-1Y Kategórie: Značka:

Popis

Ivanhoe je nejznámější historický román skotského spisovatele sira Waltera
Scotta z roku 1819, který je jakýmsi mytickým obrazem vzniku anglického
národa ze staré anglosaské šlechty. Autor v románu vypráví romantický
příběh ze života statečného rytíře Wilfreda z Ivanhoe odehrávající se ve
středověké Anglii na sklonku 12. století za vlády krále Richarda Lví srdce v období jeho návratu z třetí křížové
výpravy. Walter Scott ve svém díle dokázal skvěle popsat spory mezi
podmaněnými Sasy a zpupnými potomky normanských dobyvatelů a dokonale
vystihnul ovzduší tehdejší doby, v níž na jedné straně panovala vzpoura,
zvůle a násilnictví a na druhé straně kvetlo hrdinství a statečnost psanců,
kteří neváhali obětovat vše pro znovunastolení statečného krále, za kterého
po dobu jeho nepřítomnosti vládl jeho bratr Jan (pozdější král Jan I.
Bezzemek). Román měl obrovský ohlas a stal se autorovým nejznámějším dílem.
Roku 1891 byla podle něho dokonce zkomponována anglickým skladatelem sirem
Arthurem Sulivanem opera. Získal si však i řadu odpůrců. Tak například roku
1850 napsal významný anglický spisovatel William Makepeace Thackeray, který
se vůči soudobé tvorbě historických románů negativně vymezoval, na román
parodii s názvem Rebecca a Rowena (Rebecca and Rowena). Román byl také
několikrát zfilmován, poprvé již roku 1913. Nejznámější je filmová adaptace
amerického režiséra Richarda Thorpeho z roku 1952….

Ďalšie informácie

Vady

Obité rohy a ošúchané hrany