Kniha byliniek – Sándor Márai

6,00

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 8517-4R Kategórie: Značka:

Popis

Sándor Márai (vlastným menom Sándor Grosschmid, 1900 – 1989), košický
rodák, patrí medzi tých maďarských spisovateľov dvadsiateho storočia,
ktorých dielo doceňujeme u nás až v súčasnosti. Márai pochádzal z
meštianskej rodiny a vypracoval sa na kozmopolitného intelektuála
európskeho formátu. Vo svojich dielach nikdy neprestal obhajovať hodnoty
meštianstva, ktoré pokladal za autentického nositeľa európskych ideálov. Hlboké sklamanie zo spoločenského vývoja vo východnej Európe po druhej
svetovej vojne a presvedčenie, že v „násilníckych režimoch“ nastane okamih,
keď „robotník ducha“ už „faktom svojej prítomnosti odobruje násilie“,
rozhodli, že Márai v roku 1948 definitívne opustil Maďarsko. Tým však na
dlhé štyri desaťročia zmizol aj z maďarskej literatúry. Po krátkom pobyte v
západnej Európe (Švajčiarsko, Taliansko) sa usadil v USA. Písal po
maďarsky, maďarčinu považoval za jediný vlastný priestor. Po smrti bratov,
manželky, s ktorou žil od roku 1923, aj adoptívneho syna Márai svoj život v
emigrácii dobrovoľne ukončil vo februári 1989. Vrchol jeho tvorby predstavujú prózy Spoveď občana (Egy polgár vallomásai,
) Zem, zem!… (Föld… föld) a románový cyklus Dielo Garrenovcov (Garrenek
müve). Novela Sviečky zhoria do tla (A gyertyák csonkig égnek v slovenčine
prvé vydanie pod názvom Sviece dohárajú, Kalligram 2003) bola preložená do
niekoľkých európskych jazykov a vzbudila ohlas najmä v Taliansku. Okrem
tejto novely na Slovensku dosiaľ vyšli Máraiho diela Košická pochôdzka.
Košickí občania (Kassai örjárat. Kassai polgárok NAP 2000), Kniha byliniek
(Füves könyv Kalligram 2001) a Nebo a zem (Ég és föld Kalligram 2003).

Ďalšie informácie

Vady

Bez vád