Kříž proti kříži – Radovan Šimáček

2,00

1 na sklade

Katalógové číslo: 9177-4U Kategórie: Značka:

Popis

Pohled na křižácké výpravy byl dříve zkreslován romantickým pozlátkem
hrdinství a boje za křesťanskou víru. Současní historikové je však spíše
označují vedle inkvizice, bartolomějské noci, masakrů domorodého
obyvatelstva v Americe a obchodu s otroky za jeden z největších zločinů na
lidstvu, jehož se v dějinách dopustil křesťanský Západ. Nejvíc bývá odsuzována čtvrtá křížová výprava, která zbraň
namířenou proti pohanům obrátila proti křesťanské byzantské říši a skončila
z ryze kořistných pohnutek krvavým vypleněním Cařihradu roku 1204. Autorovi
se podařilo zachytit nejen dobrodružné prostředí rytířské výpravy, ale
postihl i rub křižáckých výbojů a rytířství, hodnotí spravedlivé i rytířské
ctnosti – statečnost, věrnost danému slovu a smysl pro čest. Náš hrdina,
mladý rytíř Vítek z Klokot, je jako syn své doby poznamenán jejími
předsudky, pověrčivostí a šlechtickou hrdostí, avšak smysl života hledá v
lásce k rodině a domovu a v takové práci, aby se lidem lépe vedlo na zemi….

Ďalšie informácie

Vady

Knižničné vpisy, Lepka na doskách