Lexikón svetových dejín – Ivan Mrva

4,00

1 na sklade

Popis

Lexikón je určený najmä študentom stredných a vysokých škôl ako pomôcka pri štúdiu a slúži aj tým, ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky na vysoké školy. Je však užitočný pre všetkých, ktorí sa potrebujú rýchlo zorientovať v historickom procese, čo umožňuje zoradenie údajov do časového sledu bez ohľadu na krajinu či sféru spoločenského vplyvu.

Lexikón je rozdelený na tri časti. Prvú časť tvorí kalendárium, druhou časťou lexikónu je slovník spracovaný formou hesiel a v tretej časti je uvedený zoznam slovníkových hesiel, prehľad pápežov a protipápežov, prehľad panovníkov a hláv najvýznamnejších štátov v dejinách ľudstva a menný register.

Prvé vydanie

Ďalšie informácie

Vady

Bez vád