Mária Medvecká, Pozdrav maliarke Oravy / Greeting to the Painter of Orava – Bohumír Bachratý

8,00

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 8501-2K Kategórie: Značky: ,

Popis

Medvecká bola svojou tvorbou, životom i kultúrno-spoločenskou prácou pevne
spätá s rodnou Oravou. Vyštudovaná učiteľka pôvodne pôsobila na viacerých
oravských školách. Už vtedy spoznala krásu prírody a ľudí Oravy. V
zložitých rokoch 1942 1947 štud ovala maľbu v Bratislave, vo Viedni a v Prahe. V tom čase tiež spoznala
časť európskej maliarskej moderny. Blízke jej bolo aj dielo prof. Jána
Mudrocha a niektorých našich starších klasikov a maliarov Generácie 1909.
Po ukončení štúdia sa v roku 1947 vrátila domov na Oravu. Spolu s manželom, maliarom Ctiborom Belanom, synom
a dcérou žila v Medvedzí, kde v roku 1979 otvorili Galériu Márie Medveckej.
V jej tvorbe maľbe a kresbe dominovala krajina, príroda. Boli to aj
figurálne kompozície a pra covné motívy, po roku 1950 poznamenané doktrínou socialistického realizmu.
Maľovala aj kvetinové zátišia a obľúbené, civilistické i emotívne, detské
portréty. Popisný realizmus vystriedala jej vrúcna a rýdza realistická
maľba maľba vnútornej sily, expresie, dynamického rukopisu i pôsobnosti farebných nálad a vôní
oravskej krajiny v premenách ročných období. Mária Medvecká sa tak stala
jedinečnou maliarkou jej” Oravy. Texty katalógu pripomínajú aj doteraz málo
publikované širšie ľudské i malia rske kontexty v našej výtvarnej kultúre druhej polovice 20. storočia.
Ucelená výstavná kolekcia komorných obrazov sa zachovala vďaka zberateľom
Karolovi Kollárovi a jeho synovi Marekovi. Ako súbor je vystavená prvýkrát.
Bratislava na maliarky Oravy” nezabudla.

Ďalšie informácie

Vady

Bez vád