Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre – Imrich Sedlák

1,50

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 2505-T Kategórie: Značka:

Popis

Múzeum nám predstavuje Ľudovíta Štúra ako jednu z najväčších osobností našich národných dejín v rámci slovenského národného obrodenia a svojej generácie s využitím autentického prostredia, ktoré často navštevoval, v ktorom strávil posledné roky svojho života a ktoré sa viacerými pamiatkami viaže k jeho životu. Expozícia tohto autentického pamätníka je umiestnená v izbe, v ktorej Ľ. Štúr zomrel. Obsah: Štúrovci v národnom a literárnom živote Slovákov-1. Predštúrovské obdobie-Prvé uzákonenie spisovnej slovenčiny a Slovenské učené tovarišstvo, Učené spoločnosti, noviny, časopisy, Vedecká a popularizačná spisba, Juraj Papánek, Juraj Sklenár, Anton Bernolák, Juraj Fándly, Juraj Palkovič, Umelecká literatúra v osvietenstve, Jozef Ignác Bajza, Augustín Doležal. Bohuslav Tablic, Prehĺbenie obrodeneckej ideológie v literatúre národného obrodenia, Pavel Jozef Šafárik, Ján Kollár, Ján Hollý, Martin Hamulijak, Ján Chalupka, Karol Kuzmány, 2. Štúrovské hnutie, Spoločnosť česko-slovanská pri bratislavskom lýceu ako stredisko slovenského študentského a mladoslovenského hnutia, Levoča ohniskom slovenského národného pohybu a hlavným stánkom Jednoty mládeže slovenskej. 3. Ľudovít Štúr. 4. Revolúcia 1848-1849. 5. Slovenský ústav v Modre a jeho predstavitelia Karol Drahotín Štúr, Ján Kalinčiak, Daniel Minich.
Cena knihy v čase vydania: 20 Kčs.

Ďalšie informácie

Vady

Potrhaný a ufúľaný prebal