Nasledujúce desaťročie – George Friedman

4,00

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 8765-O Kategórie: Značka:

Popis

Vo svojej knihe Nasledujúcich 100 rokov, zaradenej na zoznam bestsellerov
novín The New York Times, odborník na geopolitické prognózy a zakladateľ
organizácie STRATFOR George Friedman vykreslil fascinujúci obraz významných
udalostí a trendov budúceho storočia. Tentoraz s rovnakým rozhľadom a znalosťou histórie, ktorými si
už získal veľké uznanie mediálnych, akademických a politických kruhov,
zameral svoju analýzu na najbližšie desaťročie a na bezprostredne očakávané
udalosti a výzvy, ktoré vys tavia Spojené štáty a svet vážnym skúškam. Nasledujúcich desať rokov bude v znamení obrovských zvratov. Hoci sa to
dnes zdá takmer nepredstaviteľné, vojny v islamskom svete budú dohasínať,
naučíme sa žiť s teroristickou hrozbou a vývoj v technike a e nergetike nadobudne nečakané smery. Spojené štáty vo svojej šachovej
partii s nádychom machiavelizmu urobia ťahy smerom k usporiadaniu vzťahov s
Iránom a Čína bude zápasiť s krízou, ktorá sa už dnes črtá na horizonte.
Vzťahy medzi Spojenými štátmi a Izraelom prekonajú zásadnú zmenu a v ekonomike sa posunieme od situácie,
keď svetom vládne finančná kríza, k situácii, keď sa hlavným problémom
stane nedostatok pracovných síl. A čo je najdôležitejšie, americký
prezident bude musieť v priebehu tohto prechodného desaťročia vziať na vedomie skutočnosť, že sa Spojené štáty
stali novodobým impériom, a podľa toho aj konať. V Nasledujúcom desaťročí
nám Friedman predkladá provokatívnu prognózu na roky, do ktorých
vstupujeme. Na pozadí histórie a pomoco u zrozumiteľne podanej analýzy veľmi rozmanitých a často nejednoznačných
kultúr, stratégií a udalostí, ktoré nás priviedli k dnešnému stavu, nám
ponúka pohľad na najbližších desať rokov a zároveň umožňuje pochopiť
predchádzajúce stáročia úplne inak n ež sme ich chápali predtým. Nasledujúce desaťročie vníma udalosti vo svete
z uhlu pohľadu lídrov, najmä prezidenta Spojených štátov, a anticipuje
konflikty a možnosti, ktoré nás očakávajú. Výsledkom je vzrušujúci pohľad
na blízku budúcnosť, vedený vy nikajúcou a erudovanou rukou.

Ďalšie informácie

Vady

Bez vád