Nové základy experimentálnej psychológie – Břetislav Kafka

6,00

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 6447-O Kategórie: Značka:

Popis

Výskumy a objavy

Dostáva sa k vám kniha, ktorá vnáša lúč do najhlbších tajomstiev ľudskej duše Od jej čitateľského krstu v roku 1925 vyšla 15-krát v češtine, vo veľkom náklade v USA a v preklade do iných svetových jazykov. U nás bola celé desaťročia zakázaná; dnes držíte v ruke jej prvú slovenskú podobu. Břetislav Kafka je priekopník parapsychológie; záhady života a smrti, neobyčajných ľudských schopností priblížil laickej i odbornej verejnosti. Nejde pritom o bežnú „nezrozumiteľnú” odbornú publikáciu, ale o populárno-náučné dielo. Mnohé opísané javy presahujú našu doterajšiu rozumovú skúsenosť, rozum však nie je našou jedinou mentálnou silou a aj on sa musí skloniť pred váhou skutočnosti overenej praktickým pokusom, musí uznať to, čo naozaj existuje, a skúmať príčiny zdanlivo nepochopiteľných a nevysvetliteľných úkazov, pristupovať k nim bez predsudkov a s kritickým úsudkom. Kde sa končí naše doterajšie poznanie, začína sa priestor pre nove bádanie, aj to, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom jasnovidných médií vo 4. stupni hypnotického spánku. Psychotronika sa medzičasom uchádza o kompetenciu v rámci vedeckých odborov. Liečenie pomocou sugescie a magnetizmu, predvídanie budúcnosti, pohyb v čase a priestore a mnohé ďalšie experimenty autor ilustruje skutočnými príbehmi a príhodami, ktoré farbisto vykresľuje. Odhaľovaním neznámych zdrojov poznania predznamenáva celú možnú éru kultúrneho vývoja. Nové základy experimentálnej psychológie Břetislava Kafku sú svojským pohľadom na obdobné témy, aké nastolila kniha Alexandra Spesza Špiritizmus či parapsychológia, ktorá vyšla vo vydavateľstve ARS STIGMY v roku 1990. B. Kafka prezrádza, v čom spočíva tajomstvo základného každodenného i večného ľudského úsilia — šťastia.

Pavol Janík

Pätnáste vydanie – prvé rozšírené vydanie v slovenčine

Ďalšie informácie

Vady

Malá kvapka na oriezke