Sklo – socha, objekt, maľba, kresba a fotografia – Sabina Jankovičová

6,00

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 8507-2K Kategórie: Značky: ,

Popis

Sklo je predovšetkým sochársky materiál, aj keď zatiaľ takto nie je
primárne chápané. Umožňuje vyjadriť sa v priestore a navyše tento priestor
uzamknúť alebo dokonca rozšíriť v samotnej sklenenej hmote. Jednotliví
autori ukazujú rôzne spôsoby, ako tento potenciál skla využiť. Sklo je
zároveň aj novou možnosťou pre maliarsky prejav, prípadne pre iné výtvarné
techniky ako je kresba a fotografia. Vo všetkých prípadoch otvára nové
možnosti. Sklo je ako materiál výnimočné a umožňuje realizovať výnimočné
vízie. Glass is mainly a sculptural material, although it has not been primarily
perceived in this way yet. It allows the artist to express themselves in
space and moreover to lock away or even to extend this space in the glass
substance. Individual artist present different ways of using the potential
of glass. Glass also provides new possibilities for painting or other
artistic techniques like drawing and photography. In any case, glass opens
up brand new possibilities. As a material, glass is unique and allows
implementing extraordinary visions.

Ďalšie informácie

Vady

Bez vád