Věk diskontinuity – Peter Ferdinand Drucker

5,00

1 na sklade

Katalógové číslo: 9136-2R Kategórie: Značka:

Popis

Pojem diskontinuita zavedl do managementu Peter F. Drucker, když v roce
1968 vydal knihu „Věk diskontinuity“. Drucker říká, že kontinuita – ve
smyslu spojitost, návaznost či nepřetržitost – ve společnosti i ekonomice
skončila a nastává období zlomů, změn a nespojitosti. Trendy v podnikání i
v životě společnosti se začnou rychle měnit a bude obtížné, ne-li nemožné je předvídat. Drucker chápe diskontinuitu
především jako „závažné změny v podstatě sociální a kulturní reality“. V
uvedené knize Drucker definuje čtyři faktory způsobující diskontinuitu:
Nové technologie – vznikají v důsledku prudkého rozvoje přírodních (zejména
fyzika, chemie i biologie) i společenských věd (zejména psychologie a
sociologie) Změny světové ekonomiky – ekonomika se posunula od národní a
regionální úrovně na světovou úroveň Nové uspořádání společnosti a politiky
– vzniká nový pluralismus institucí – jak veřejných, tak soukromých i
neziskových – a objevuje se důraz na sociální odpovědnost nejen firem, ale
všech institucí a organizací Klíčovým zdrojem se staly znalosti – vzniká
společnost a ekonomika založená na znalostech, jako klíčovém zdroji
ekonomického růstu i sociálního rozvoje, Drucker přichází s pojmem
znalostní společnost (knowledge society) a znalostní pracovník (knowledge
worker)…

Ďalšie informácie

Vady

Bez vád